Om företaget

Om företaget

Isam Al-Bayati kom till Sverige från Irak 2010 och bara en månad senare grundade han Norrköpings Bilskrot AB genom att åka omkring och köpa upp bilar med en lastbil. Valet av företag kändes naturligt eftersom Isam vuxit upp omkring bilar då större delen av hans familj redan hade det intresset.

Sedan företaget grundades 2010 har verksamhetens omfattning stadigt vuxit. Företaget har idag åtta anställda, förutom Isam själv.

2010 blev företaget certifierat som bilskrot av Länsstyrelsen.

2012 byggdes lagerhallen med tillhörande kontorsdel. I denna byggnad förvaras även vissa reservdelar.

2015 utökades av området för att kunna ta hand om och förvara fler bilar samtidigt, detta kommer att innebära bättre service till våra kunder, både de som skrotar och de som söker reservdelar. Det investerades även i maskiner som hjälper till att ta hand om miljöfarligt avfall i samband med nedmontering av bilar.

Samma år utökade vi ytterligare genom att arrendera ett större område på Händelö.

Kontakta oss